Ang pagbabago ay nagsisimula sa iyo: gawin ang Sumpa sa Patas na Kinabukasannagsisimula

Tulungang maitaas ang kamalayan at manindigan sa pagbabago ng pag-uugali ngayon.

Kunin ang pagkakataong ito upang ipahayag kung paano mo personal na matitiyak na hindi ka magiging sanhi ng pinsala sa hinaharap, pagkatapos ay ibahagi ang iyong pangako sa mga kaibigan at pamilya.

Nangako ako na hindi bigyan ang isang bata o kabataan ng damdamin na ang pagiging LGBT ay isang kasawian o isang kabiguan.

PINAGMAMALAKING SUPORTADO NG

Kamakailang pledge:

A
Anonymous
Zimbabwe
A
Anonymous
Zimbabwe
A
Anonymous
Zimbabwe
A
Anonymous
Zimbabwe
A
Anonymous
Zimbabwe
A
Anonymous
Zimbabwe
P
Patrick S
United States
J
Jens S
Germany
S
Samwel K
Kenya
C
CRISTIANOS INCLUSIVOS D
Paraguay
M
Marcia G
United States
P
Paul S
United Kingdom