Ang pinsala ay nagagawa kapag ang isang bata o kabataan ay nararamdaman na ang pagiging LGBT ay isang kasawian o pagkabigo.

Sama-sama, maaari nating itigil ang pinsala.

KUNIN ANG PANGAKO SA PATAS NA KINABUKASAN

PINAGMAMALAKING SUPORTADO NG

    

       

  • Ang Pantay na Kinabukasan 2018 ay isang internasyunal na makataong kampanya.
  • Pinapalaki natin ang kamalayan ng pinsala na ginawa sa mga bata kung sa palagay nila na ang pagiging LGBT ay isang kasawian o pagkabigo.
  • Nilalayon naming ilipat ang pag-uugali, sa buong mundo, kaagad, sinasamantala ang isang natatanging sandali sa oras.

A Unique Opportunity

0 Days since the Synod on Young People

  • With 1.3 billion people baptized Catholic world-wide, the Catholic Church has significant cultural reach.
  • Catholic Church leaders have been asked by people around the world supporting the Equal Future Campaign to consider the role that the church’s teaching on LGBT has had in giving children and young people the feeling that being LGBT would be a misfortune or a disappointment.
  • There was a Synod, or meeting, in October 2018 that was concerned about young people facing exclusion for social or religious reasons – not just young Catholics, but all young people, without exception.
  • That meeting submitted recommendations to Pope Francis, leader of the Catholic Church, who in the coming months is now expected to issue new teaching on the subject. We await what he has to say…